Občanské právo

 • právo v oblasti nemovitostí
 • bytové právo,
 • závazkové právo,
 • dědictví a dědické řízení
 • spory z občanskoprávních smluv

Právo obchodních korporací a obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností
 • zápisy do rejstříku
 • obchodní spory
  jednání v nekalé souteži

Správní právo

 • přestupková řízení
 • smlouvy a spory stavebního práva
 • sousedské spory

Trestní právo

 • jednání s orgány činnými v trestním rízení
 • úkony obhajoby,
 • zastoupení poškozeného

Rodinné právo

 • rozvodová řízení
  opatrovnická řízení
 • úprava pomerů k nezletilým dětem
 • majetková vypořádání

Pracovní právo

 • spory z pracovních smluv
 • skončení pracovního poměru
 • pracovní úrazy

Proč zvolit mé služby

Individuální přístup

Své práci se věnuji s maximálním nasazením, mám ráda výzvy a pomohu Vám najít optimální řešení Vaší situace.

Profesionalita

Za každých okolností dbám ochrany Vašeho oprávněného zájmu, striktně dodržuji stavovské předpisy a pečlivě připravuji postup v každém jednotlivém případě.

Vstřícnost

Respektuji Vaši situaci, se kterou se na mne obracíte, a přizpůsobím jí rychlost zpracování Vašeho požadavku.

Advokátní kancelář klade důraz na osobní přístup,

vždy proto jednáte přímo s advokátem.

O advokátce

Mgr. Pavla Trnková

ev. č. ČAK 15419

Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ukončila v roce 2009. V roce 2013 složila advokátní zkoušky a od ledna 2014 působí jako samostatná advokátka, a to především v Brně, od roku 2015 pak i v rámci pobočky advokátní kanceláře v Pohořelicích (Brno – venkov).


Cena poskytovaných právních služeb a poradenství:

Odměna advokáta za poskytování právních služeb a poradenství je věcí dohody advokáta s klientem s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, jinak se řídí Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, tzv. „advokátní tarif“.

Hlavní sídlo advokátní kanceláře v Brně

Pobočka advokátní kanceláře v Pohořelicích

Napište mi

Kontakt

+420 724 911 148
trnkova@trnkova-advokat.cz
U Červeného mlýna 1
612 00 Brno